Cấu tạo giải phẫu và bệnh lý tuyến tụy

 

Tuyến tụy

 

     Tụy là một cơ quan trong cơ thể, nằm sau phúc mạc và đảm trách hai chức năng chính:

 

Tổng số lượt truy cập 93130

Hiện có 114 khách và 0 thành viên trực tuyến