Cấu tạo giải phẫu và bệnh lý tuyến tụy

 

Tuyến tụy

 

     Tụy là một cơ quan trong cơ thể, nằm sau phúc mạc và đảm trách hai chức năng chính:

 

Tổng số lượt truy cập 84500

Hiện có 54 khách và 0 thành viên trực tuyến