Thong bao tuyen sinh lop BSCKDH va DDCK Noi tiet DTD

Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa tổ chức tuyển sinh Lớp Bác sĩ Định hướng chuyên khoa và Điều dưỡng chuyên khoa Nội tiết ĐTĐ năm 2015. (Chi tiết xem trong file đính kèm)


 

Thông báo nhập học lớp Điều dưỡng chuyên khoa

Thông báo nhập học lớp Điều dưỡng chuyên khoa ngày 20-04-2012.

Xem tiếp...

Thông báo nhập học lớp Định hướng chuyên khoa

Thông báo nhập học lớp Định hướng chuyên khoa Nội tiết đái tháo đường ngày 12-03-2012

Xem tiếp...

Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa NT-ĐTĐ

Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa NT-ĐTĐ ngày 12-03-2012

Xem tiếp...

Thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa

Thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa ngày 12-3-2012.

Xem tiếp...

Tổng số lượt truy cập 93130

Hiện có 94 khách và 0 thành viên trực tuyến