BƯỚC ĐẦU THĂM DÒ TÌNH TRẠNG ĐÔNG MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Vũ Bích Nga, Cung Thị Tý, Lê Huy Liệu

Xem tiếp...

BỆNH MẠCH MÁU VÀ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2

Nguyễn Kim Lương,  Thái Hồng Quang

Viện Quân Y 103

Xem tiếp...

Tổng số lượt truy cập 93130

Hiện có 101 khách và 0 thành viên trực tuyến