BỆNH NANG TUYẾN GIÁP TRẠNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BẰNG ALPHACHYMOTRYPSIN

Tạ Văn Bình

Bệnh viện Nội tiết

Xem tiếp...

ĐẶC ĐIỂM BƯỚU GIÁP NHÂN ĐÁNH GIÁ BẰNG SIÊU ÂM

Tạ Văn Bình

Bệnh viện Nội tiết Trung ương 

Xem tiếp...

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BỆNH LÝ MẮT DO BASEDOW

Hoàng Trung Vinh, Nguyễn Văn Đàm

                                                                   Viện quân y 103

Xem tiếp...

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM BỆNH HASHIMOTO

Hoàng Trung Vinh, Thái Hồng Quang,

                                                                        Nguyễn Phú Kháng, Đặng Văn Lai

                                                              Viện Quân Y 103

Xem tiếp...

Tổng số lượt truy cập 93130

Hiện có 112 khách và 0 thành viên trực tuyến